הבטחת איכות

החברה עובדת לפי ת"י ISO 9001-2015  .

החברה מבצעת את כלל הבדיקות הנדרשות:

  • מידות
  • אנליזה כימית
  • תכונות מכאניות
  • רדיוגרפיה

ומספקת את הדו"חות לפי דרישות השרטוט והתקנים הנדרשים.