אבטחת איכות

החברה עובדת לפי ת"י ISO:9001-2008  .

החברה מבצעת את כלל הבדיקות הנדרשות:

  • מידות
  • אנליזה כימית
  • תכונות מכאניות
  • רדיוגרפיה

ומספקת את הדו"חות לפי דרישות השרטוט והתקנים הנדרשים.